Suur valik valveteenust

Rohkem infot

meie turvafirma pakkub

Mehitatud valve

Turvatöötaja ülesanne on võimalikult kaitsta ja kontrollida territooriumi,mis toimub 24 tundi.

Turvatöötajal on ettevalmistus ja kõik vajalikud seadmed, et hoida kõik kontrolli all, kui vajatakse lisa abi, siis ilmub Vellingol Gruppi patrull.Tema ülesanded on füüsiline valve kus ta kontrollib objekti,et võõrad ei pääse territooriumi ja kui vajalik siis hoiab need kinnu kuni politsei saabumiseni.

Teenuse tellimine

Tehniline valve

See on valve, mis võimaldab ööpaevaringselt valvet ilma turvatöötaja

juuresolekuta,ning vajadusel saabub objektile patrullekipaaz kes teostab objekti kontrolli.

Sama pakkume võimalust saada kinnitust objekti valveäravõtmist ja kasutaja kinnitust.

Teenuse tellimine

Video ja valve paigaldus ja hooldus

Info edastamise teenusel paigaldatakse kliendi ruumidesse valveseadmed,kas raadiosaatja ja/või telefonivalija kaudu on ühenduses valvekeskusega.

Häire korral teavitatakse kliendile või tema poolt määratud kontaktisikule.

Info edastatakse ka Politseile. Teenuse põhiline eelis on : Kliendi võimalus koheselt teada saada vara ohutamisest.

Teenuse tellimine

Patrullteenus

Patrulltenus seisneb meie turvafirma patrullekipaazide korrapärases

kontrollreidides valvatavale objektile. Reidi käigus kontrollivad ekipaazi töötajad valvatava objekti seisundit. Peale igat kontrolli fikseeritakse vastavas aktis objekti olukorda. Juhul, kui objektile on tekitatud kahju,

teavitavad turvatöötajad valvekeskuse ja alustavad objekti pidevat valvamist.

Koheselt teatatakse omanikule, vajadusel Politsei ja Päästeameti.

Turvatöötajad ei lahku sündmuskohale enne omaniku saabumist.

Teenuse tellimine

Üritused

kontserdid,spordiüritused,konverentsid ja muu kus on palju rahvast . Meil on suur kogemus ja väga positiivne suhtumine selles valdkonnas.

Teenuse tellimine

Kauba eskort

Selline teenus hõlmab kauba saatmise Teile vajalikul marsruudil sihtpunkti.Ettevalmistus ja vajalikud seadmed lubavad kaitsta ja viia vajaliku kauba õigesse kohta õigel ajal.

Teenuse tellimine

Konsultatsioon

Meie spetsialistid aitavad Teile valida sobiva valveteenuse ja pakkuda hea kvaliteedi ja hinda. Konsultatsioon on tasuta.

Teenuse tellimine